StM-servis je firma pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2013, ktorá sa venuje IT službám a riešeniam v oblasti výpočtovej techniky pre súkromný aj verejný sektor Naším cieľom je vybudovať dlhodobý vzťah so zákazníkom a poskytnúť mu plnú podporu v oblasti technického a programového poradenstva, služieb súvisiacich s údržbou informačných systémov, poradenstva v oblasti bezpečnosti informačných systémov, poskytovania pomoci pri haváriách systému ako aj montáži, opráv a údržby počítačových, dátových a komunikačných sietí.

Zameranie firmy

Predaj a servis výpočtovej techniky 90%
Elektroinštalačné práce 100%
Servis spotrebnej elektroniky 65%
Webové a hostingové služby 40%
Správa sietí a poradenstvo 40%

StM-servis je firma pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2013, ktorá sa venuje IT službám a riešeniam v oblasti výpočtovej techniky pre súkromný aj verejný sektor

Naším cieľom je vybudovať dlhodobý vzťah so zákazníkom a poskytnúť mu plnú podporu v oblasti technického a programového poradenstva, služieb súvisiacich s údržbou informačných systémov, poradenstva v oblasti bezpečnosti informačných systémov, poskytovania pomoci pri haváriách systému ako aj montáži, opráv a údržby počítačových, dátových a komunikačných sietí.